Sök

Bli sambo

Grattis till att ni ska bli sambor! Att flytta ihop är ett stort och roligt steg att ta - men det finns saker att tänka igenom. Vad räknas som gemensam egendom - och hur ska ni fördela kostnader? Det här är en vägvisare för ett nytt liv - under samma tak.

Enligt sambolagen räknas två personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll som sambor. Sambolagen gäller bara bostad och bohag som ni har skaffat för gemensamt användande.

En av de största skillnaderna mellan sambor och gifta är att ni inte ärver varandra. Här har vi listat vad som är bra att tänka igenom inför att ni flyttar ihop.

Guide bli sambo

1. Var ska ni bo?

Ett första steg är att bestämma var någonstans ni ska bo. Ska ni köpa nytt gemensamt boende - eller ska någon av er flytta in hos den andre? En bostad som är köpt för att ni ska bo tillsammans - oavsett vem som har betalat - räknas som samboegendom. En bostad som köptes innan ni planerat att flytta ihop räknas inte som samboegendom.

Köpa bostad
Sälja bostad
Läsning

2. Vad räknas som samboegendom?

Som sambor äger var och en av er det ni har när ni flyttar ihop - och det ni själva köper eller får. Men bostad eller bohag som ni köper eller får för att använda tillsammans kan räknas som samboegendom. Om ni inte har skrivit något annat i ett samboavtal så ska ni vid en separation dela lika på detta. Det gäller oavsett vem som har betalat mest - därför kan det vara klokt att dela på större utgifter.

Det är bara bostad och bohag som räknas som samboegendom. Andra saker som ni köpt under samboförhållandet, till exempel bilar och båtar, räknas inte som samboegendom.

Skriv samboavtal
Läsning

3. Vill ni avtala bort sambolagen?

Enligt sambolagens bodelningsregler så ska en gemensam bostad och dess bohag delas lika när samboförhållandet upphör - om en sambo begär bodelning. Men det går att avtala bort sambolagens bodelningsregler genom att skriva ett samboavtal. Om någon av er har betalt mer av kontantinsatsen - eller har köpt mer och dyrare saker till ert hushåll - kan det vara en bra idé. Tänk i så fall på att även skriva ett skuldebrev - där det framgår att någon av er har betalat mer - och hur mycket den har betalt.

Tjänster

4. Se över och uppdatera försäkringar

När ni blir sambor kan det vara bra att se över era försäkringar på nytt. Prata med försäkringsbolaget där ni har hemförsäkringen och säkerställ att ni båda står med på försäkringen. Om någon av er har en försäkring där ni kan välja förmånstagare (exempelvis pensionsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring eller kapitalförsäkring) kan det vara bra att uppdatera vem som är förmånstagare.

Tjänster

5. Sambor ärver inte varandra – skriv ett testamente

En av de största skillnaderna mellan att vara gift och att vara sambor är att ni inte ärver varandra. Om någon av er skulle gå bort kan den andra parten ha rätt till hälften av värdet för bostaden om den är köpt för gemensamt bruk. Det gäller som huvudregel även det bohag som ni har köpt eller fått för gemensamt bruk. Finns det ett samboavtal kan det innebära att bostad och bohag fördelas annorlunda. För att sambor ska ärva varandra är det nödvändigt att skriva ett testamente.

Skriv testamente
Läsning

6. Trygga framtiden med en framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du själv välja vem eller vilka som ska ta beslut om dina personliga och ekonomiska angelägenheter- om du inte längre kan göra det på egen hand. Det kan exempelvis hända om du skulle drabbas av en allvarlig sjukdom - eller av någon annan anledning inte längre kan fatta egna beslut.

Skriv framtidsfullmakt
Läsning

7. Om det finns barn - vem ärver vad?

Då sambor inte ärver varandra utan ett testamente är det extra viktigt att tänka igenom hur ni vill ha det om ni har - eller får barn. Såväl gemensamma barn som bonusbarn från en tidigare relation (även kallat särkullbarn) har alltid rätt att direkt få ut sitt arv från sin förälder. Om ni vill att det ska vara på något annat sätt måste ni skriva ett testamente.

Skriv testamente
Läsning