Sök

Omvärdera din bostad - sänk räntekostnader och amorteringar

De senaste årens stora värdeökning på bostäder har gjort att många kan sänka sin belåningsgrad. Genom att göra en ny värdering av din bostad går det att få lägre bolåneränta och lindrigare amorteringskrav. Här kan du se hur mycket du skulle spara.

Text: Erik Olsson Fastighetsförmedling

Bättre förhandlingsläge med banken

Du kan spara mycket pengar på att göra en omvärdering av bostaden. Eftersom bostadspriserna har ökat mycket under de senaste åren får många en betydligt lägre belåningsgrad (bostadens värde/bostadslån) tack vare bostadens värdeökning.

Priserna på bostäder har ökat med ca 25 procent som ett rikssnitt både om man tittar 3 eller 5 år tillbaka. När värdet på bostaden ökar sjunker belåningsgraden. Det här gör att du hamnar i ett bättre förhandlingsläge med banken - eftersom en lägre belåningsgrad ger lägre kreditrisk.

Tips: För dig som funderar på att binda ditt bolån nu när även de långa räntorna är låga är det extra värdefullt att göra en bra förhandling med banken - eftersom du får  räntesänkningen under hela lånets bindningstid.

Sänk räntekostnaden - minska amorteringen

Om värderingen som ligger till grund för din värdering är äldre än fem år kan du dessutom basera amorteringskravet på den nya värderingen. Med en normal värdeökning sjunker din belåningsgrad så mycket att många kommer under någon av gränserna 70- eller 50 procent belåningsgrad - så att amorteringskravet lindras.

Om du har en amorteringsgrad på lite över 70 procent amorteras minst 2 procent. Med en normal värdeökning på din bostad kommer du antagligen under 70 procent. Du behöver då endast amortera 1 procent - baserat på belåningsgraden. 

Så fungerar amorteringskravet:

Amorteringskravet bygger på belåningsgrad respektive skuldsättningsgrad:

  • Belåningsgrad

Belåningsgrad = lånen på bostaden / bostadens värde. Sedan juni 2016 måste du amortera 1 procent av lånen om du har en belåningsgrad som överstiger 50 procent. Har du en belåningsgrad som är över 70 procent måste du amortera ytterligare 1 procent.

  • Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad = lånen på bostaden / bruttolön. Sedan mars 2018 - när amorteringskravet skärptes - måste du amortera 1 procent av bolånet om du har en skuldsättningsgrad över 4,5 procent.

Sammantaget kan du behöva amortera 3 procent som mest - om du har en belåningsgrad som är över 70 procent och en skuldkvot som är över 4,5 procent. (Skuldkvot är en benämning på hur mycket skulder ditt hushåll har i förhållande till din inkomst.)

Hur ofta får du omvärdera din bostad?

En omvärdering av bostaden för att lindra amorteringskravet får generellt inte göras oftare än vart femte år. Om det har skett någonting som gör att bostaden har ökat mycket mer i värde än den allmänna prisutvecklingen - får man alltid göra en ny värdering.

Det kan till exempel handla om att man har gjort en om- eller tillbyggnad - eller att man har genomfört en omfattande renovering av bostaden. För att förhandla bolåneränta med banken kan man alltid värdera om bostaden om den har ökat i värde så att belåningsgraden blir lägre.

Vill du omvärdera din bostad?

Prisutvecklingen varierar i olika delar av Sverige - och mellan olika typer av bostäder. Våra mäklare på Erik Olsson kan hjälpa dig att bedöma prisutvecklingen för din bostad. Som ett rikssnitt är prisuppgången ungefär 25 procent om man tittar på 3-5 år. Det varierar dock mycket mellan olika städer och bostadstyper.