Sök

Räkna ut vad du tjänar på en omvärdering av din bostad

Det finns stora pengar att spara på dina boendekostnader utan att du behöver dra ner på något. Här visar vi hur ökningen av bostadspriserna under flera år gör att du kan sänka din räntekostnad och få lindrigare amorteringskrav genom att göra en ny värdering av din bostad.

Text: Erik Olsson Fastighetsförmedling

Räkna ut vad du tjänar på en omvärdering:

En bostad som köptes för 5 miljoner kronor för ungefär fem år sedan - och som belånats med 3 750 000 kronor - får en belåningsgrad på 75 procent. Då måste du amortera 2 procent enligt den del av amorteringskravet som bygger på belåningsgrad

Om din bostad har ökat i värde i nivå med prisutvecklingen i hela Sverige har den ökat i värde med ungefär 25 procent de senaste fem åren. Då är den värd cirka 6 250 000 kronor.

Den värdeökningen gör - förutom amorteringarna som har gjorts under tiden - att belåningsgraden på bostaden har minskat från 75 till 60 procent.

Att du kommer under 70 procent belåningsgrad gör att du endast behöver amortera 1 procent av lånet. Att du kommer ner till 60 procent i belåningsgrad gör att du även kan få lägre bolåneränta.

Flera banker ger lägre ränta om man har lägre belåningsgrad. De flesta banker och bolåneinstitut vill ha en skriftlig värdering från en fastighetsmäklare som underlag för att styrka bostadens värde.

Före omvärdering:

Bostadens värde: 5 000 000 kronor

Bolån: 3 750 000 kronor

Belåningsgrad: 75 %

Amorteringskrav: 2 %

Efter omvärdering:

Bostadens värde: 6 250 000 kronor

Bolån: 3 750 000 kronor

Belåningsgrad: 60 %

Amorteringskrav: 1 %

Hur ofta får du omvärdera din bostad?

En omvärdering av bostaden för att lindra amorteringskravet får generellt inte göras oftare än vart femte år. Om det har skett någonting som gör att bostaden har ökat mycket mer i värde än den allmänna prisutvecklingen - får man alltid göra en ny värdering.

Det kan till exempel handla om att man har gjort en om- eller tillbyggnad - eller att man har genomfört en omfattande renovering av bostaden. För att förhandla bolåneränta med banken kan man alltid värdera om bostaden om den har ökat i värde så att belåningsgraden blir lägre.

Vill du omvärdera din bostad?

Prisutvecklingen varierar i olika delar av Sverige - och mellan olika typer av bostäder. Våra mäklare på Erik Olsson kan hjälpa dig att bedöma prisutvecklingen för din bostad. Som ett rikssnitt är prisuppgången ungefär 25 procent om man tittar på 3-5 år. Det varierar dock mycket mellan olika städer och bostadstyper.