Sök

Tips

Tre tips vid adoption

Här kommer tre tips till dig som går i tankar om adoption. Familjens Jurist kan hjälpa till på vägen, genom råd om olika vägar till föräldraskap och genom att upprätta de handlingar som behövs.

Text: Caroline Sörgjerd, jurist Familjens Jurist

  • Skriv testamente! Eftersom adoption tar tid kan det behövas t ex testamente. Vi upprättar även adoptionsansökan och ger in den till tingsrätten. Vill du skriva ett testamente själv online? Läs mer här.
  • Undvik adoption om ni kan – följ reglerna om assisterad befruktning i svensk rätt så kan ni undvika närståendeadoption.
  • Vänta inte med närståendeadoptionen om den måste göras, få den gjord så fort som möjligt så att ert barn får två juridiska föräldrar.

Behöver du hjälp av en jurist? Boka tid hos Familjens Jurist för rådgivning.