Sök

Tips

Tre tips vid adoption

Här kommer tre tips till dig som går i tankar om adoption. Vi på Familjens Jurist kan hjälpa till på vägen, genom råd om olika vägar till föräldraskap och genom att upprätta de handlingar som behövs.

Text: Caroline Sörgjerd, jurist Familjens Jurist

  • Skriv testamente! Eftersom adoption tar tid kan det behövas t ex testamente. Vi upprättar även adoptionsansökan och ger in den till tingsrätten.
  • Undvik adoption om ni kan – följ reglerna om assisterad befruktning i svensk rätt så kan ni undvika närståendeadoption.
  • Vänta inte med närståendeadoptionen om den måste göras, få den gjord så fort som möjligt så att ert barn får två juridiska föräldrar.