Sök

"Happy Pride! HBTQI-personers ställning i Sverige"

- Caroline Sörgjerd, jurist Familjens Jurist

Nu är det snart dags för Stockholm Pride igen, den årliga folkfesten då vi uppmärksammar kampen för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet. I Europa har de flesta länder infört lagstiftning som erkänner och skyddar samkönade par men det finns också länder som gått åt motsatt håll och återinfört homosexualitet som brottsligt. I Sverige har vi sett en jämförelsevis snabb utveckling mot ett mer jämlikt samhälle.  

Homosexualitet avkriminaliserades i Sverige 1944 men sjukdomsdiagnosen fanns kvar till 1979. En sambolag för samkönade par antogs 1987 ”Lag om homosexuella sambor”. Sverige var först i världen med en lag som erkände par av samma kön, även om det bara handlade om rätten att dela värdet av bostad och möbler som skaffats för gemensamt bruk. Sedan dess har en partnerskapslag antagits (1995) och ersatts av en könsneutral äktenskapsbalk (2009) med möjlighet att vigas kyrkligt. Samkönade par får adoptera barn tillsammans (2003) och har tillgång till assisterad befruktning (2005). Singelpersoner har fått möjlighet att bli föräldrar genom insemination (2016) och sambor får adoptera tillsammans (2018). 

När det gäller transpersoners rättigheter så var Sverige först i världen med könsbekräftande behandling och hormonbehandling. Det tog dock alltför lång tid, ända till 2013, för Sverige att avskaffa kravet på tvångssterilisering av transpersoner och möjliggöra att frysa könsceller vid behandling. En man som föder ett barn ska nu fastställas som barnets far – inte dess mor som tidigare var regeln. 

På bara några årtionden har vi sett hur synen på homosexuella och bilden av vem som är en familj har förändrats, från att bara omfatta det äkta paret: man, kvinna och deras barn, till att omfatta samkönade par, sambor och singlar med barn. Och en familj måste inte längre vara 2 personer. Bonusfamiljer och stjärnfamiljer är vanliga. Barn blir till på många olika sätt och i olika konstellationer.  

I Sverige har vi kommit långt men vi är inte i mål när det gäller likabehandling och det kanske vi aldrig kommer vara. Värderingar förändras och det gör även människors beteenden och behov av juridiskt skydd, i ett föränderligt samhälle. När juridiken inte hinner med eller räcker till för att skydda individer och familjer måste man tänka kreativt för att hitta lösningar. Prata med oss på Familjens Jurist så hjälper vi dig. Happy Pride på er!