Sök

Guide

Regnbågsfamiljen - vem är det?

Det finns egentligen ingen särskild “regnbågsjuridik”. I de allra flesta avseenden behandlar svensk lag par lika oavsett om det handlar om samkönade eller olikkönade par.

Text: Caroline Sörgjerd, jurist Familjens Jurist

Idag är äktenskapsbalken könsneutral och adoption är möjlig för samkönade makar. Men lagen är inte alltid inkluderande när det gäller olika sätt att leva tillsammans som en familj. HBTQI-personer lever ofta i familjekonstellationer som kan skapa särskilda juridiska behov. Termen “regnbågsfamilj” används för att fånga in dessa behov och skapa juridisk trygghet.

Önskan om att bli förälder finns hos många människor och vägarna till ett föräldraskap kan variera stort, särskilt för HBTQI-personer. Frågorna kan också vara många. Vill jag bli förälder tillsammans med någon eller några andra? Vilka möjligheter har just jag till föräldraskap och trygghet? Vilka juridiska konsekvenser får de val du/ni gör när ni startar en familj?

Behöver du hjälp av en jurist? Boka tid hos Familjens Jurist för rådgivning.