Sök
Företagarens Jurist

Deklarationshjälp för företagare

  • Få hjälp med vissa bilagor eller hela deklarationen

Vi på Företagarens Jurist har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att deklarera. Våra skattejurister ser till att deklarationen görs enligt tillämpliga regler, hjälper dig att göra korrekta avdrag och ser till att du inte missar några skattelättnader.

Det här hjälper vi dig med

Om du driver ditt företag som ett aktiebolag ska aktiebolaget deklarera sitt resultat och skattemässiga justeringar på Inkomstdeklaration 2. Driver du i stället företaget som enskild näringsverksamhet (enskild firma) ska du redovisa resultatet från verksamheten i en NE-bilaga, som lämnas in tillsammans med din privata deklaration. För att undvika svårigheter som kan uppstå med vilka skattemässiga justeringar som ska göras och det är viktigt att företagets deklaration blir korrekt kan det vara en god idé att anlita professionell hjälp vid upprättandet av deklarationen.

Deklarera kvalificerade andelar i fåmansaktiebolag (blankett K10)

Om du äger kvalificerade andelar i ett fåmansaktiebolag ska du lämna in blankett K10 som bilaga till din inkomstdeklaration. I K10:an redovisar du den utdelning som du har tagit ut från bolaget eller den kapitalvinst som du gjort vid försäljning av aktier i bolaget. I blanketten beräknar och redovisar du även ditt gränsbelopp som styr hur mycket framtida utdelning du kan ta ut till låg beskattning. Att upprätta K10-blanketten uppfattas av många företagare som en betungande och komplicerad uppgift. Då kan det kännas tryggt att ta hjälp av en erfaren skattejurist som ser till att beräkningarna i blanketten blir korrekta. 

Deklarera kapitalinkomster

Har du sålt aktier, fonder eller andra värdepapper under förra året? Då behöver du oftast redovisa försäljningarna på blankett K4. Om du har sålt en privatbostad ska denna försäljning deklareras på blankett K5 (fastighet) eller blankett K6 (bostadsrätt). Försäljning av en näringsfastighet ska redovisas på blankett K7. Det kan vara mycket att tänka på vid beräkningarna och deklaration av kapitalinkomster och då kan det vara skönt att få hjälp av en skattejurist.

Boka tid med någon av våra jurister

Du kan få hjälp på telefon eller i videomöte. Om du hellre vill träffa oss fysiskt går det självklart också att ordna.

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097